Cabrima_System_Structure_logotyp

Ett land med goda affärsmöjligheter

Polen är en spännande och förhållandevis outforskad marknad för svenska företag. Cabrima har, via partners i Polen, tillgång till ett nätverk på plats och hjälper gärna svenska företag att hitta kunder eller leverantörer.
Under kommunismen var Polen nästan otillgängligt för svenskar, vilket gjorde att landet i princip räknades bort som tänkbar handelspartner. Efter 1990 har förändringarnas vindar dock blåst och utvecklingen går framåt för varje dag.

Dagens unga polacker är uppvuxna i en marknadsekonomi och är mycket mer européer än föregående generationer. Men tyvärr har Polen ännu inte blivit en naturlig del av den svenska affärsvärlden. Det vill vi vara med och förändra!
Med hjälp av mina partners kan vi tillsammans söka upp en vara eller tjänst i Polen. Vill du exportera till Polen så hjälper vi dig söka efter ett nytt kundsegment. Om du vill kan vi också vara med vid första mötet med din nya leverantör eller kund.

Inte övertygad än?
Här kommer 13 goda anledningar att göra affärer med Polen:

 •   Polen är, med sina cirka 38 miljoner invånare, en stor marknad för svenska varor.
 •   Landet har haft en dynamisk ekonomisk tillväxt under de senaste åren, trots tillbakagång i många andra europeiska länder.
 •   Den polska utrikeshandeln har ökat markant sedan landet gick med i EU.
 •  Polskt näringsliv präglas av ett stort antal privata, små och mellanstora företag, som expanderar och är aktiva på den utländska marknaden.
 •  Polackerna är flexibla, kreativa, innovativa och duktiga på affärer.
 •  Handelsutbytet med polska företag kan bli din öppning för vidare expansion i Central- och Östeuropa.
 •  Polen har konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster.
 •  I Polen finns en hög andel kvalificerad arbetskraft. Många av dagens unga är välutbildade, det finns bland annat gott om skickliga it-specialister.
 •  Flera av de stora universiteten har välutvecklade samarbeten med egna och andras nyföretagarcentra, inkubatorer, start-ups och liknande.
 • Flera internationella företag har stora produktionsanläggningar i Polen, vilket bidrar till samverkan mellan företag, regionala underleverantörer och producenter av komponenter.
 • Sverige och Skandinavien har gott rykte i Polen. Många förknippar oss med: orörd natur, omsorg om miljön, tillförlitlighet och hög kvalitet, sunda produkter samt en enkel men funktionell och modern design.
 • Den geografiska närheten är en stor fördel, med bekväma flyg- och tågförbindelser. För att inte glömma färjan mellan Polen och Sverige, som tar både person- och godstrafik.
 • Det finns redan i dag ett stort antal etablerade bilaterala kontakter, utbyten och kulturella samarbeten mellan Sverige och Polen.

Bilder från Fotolia Adobe